Image Alt

Електротехничар за електронику на возилима

Твоја страст су аутомобили

Електротехничар за електронику на возилима

Волиш аутомобиле и електронику, пратиш сваки напредак у аутоиндустрији и желиш да научиш све о аутодијагностици?

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система.

Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме. Практична настава се обавља у школској ауто-радионици и професионалним ауто-сервисима. Школа има склопљену пословно-техничку сарадњу са око 30 ауто-сервиса. Након стицања дипломе један број ученика наставља даље школовање на факултетима и високим школама. Остали успешно раде у овлашћеним сервисима на пословима за које су се школовали.